เอกสารประกอบการเรียนวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

Pediatric for MD 5  TEST:/pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf  1.38 MB  29.10.2010 08:35 

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.เพชรากร หาญพานิชย์

TEST:/physic_for_md5_2010.pdf physic_for_md5_2010.pdf  3.29 MB  14.05.2010 08:56 

 
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2557

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2557 ดังสาขาต่อไปนี้

1.แพทย์ประจำบ้าน

   1.1  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย                  จำนวน  5  ตำแหน่ง

   1.2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     จำนวน  2  ตำแหน่ง

   1.3 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์              จำนวน  1 ตำแหน่ง

2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

    2.1  อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว       จำนวน  1  ตำแหน่ง

    2.2  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง               จำนวน  2  ตำแหน่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรีดา  จันทร   โทร. 043-363178  E-mail : preeda_jun@yahoo.com  หรือ คุณฉวีวรรณ  ศรีไชยปลัด  โทร. 043-348389 E-mail: srichaiplad@yahoo.com

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
แจ้งวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ใช้ทุนภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมอาคาร MRI ชั้น 2 ภาควิชารังสีวิทยา  
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง Musculoskeletal Imaging : Basic to Advance

ภาควิชารังสีวิทยากำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Musculoskeletal Imaging : Basic to Advance

วิทยากรโดย David A.Rubin, MD., F.A.C.R.

Professor Radiology, Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University School of Medicine

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร MRI ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงขอเชิญรังสีแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และพยาบาล สมัครเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ website คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปรีดา จันทร  e-mail : preeda_jun@yahoo.com โทร. 043-363178

และคุณฉวีวรรณ  ศรีไชยปลัด e-mail : srichaiplad@yahoo.com

โทร. 043-348389

 
 
test

 
 
General webboard Click to submit a new message
 • IkEYtlQgOyLb จาก crazyivan ถามเมื่อ 21/12/2556 15:16 [อ่าน 25 ตอบ 0]
 • wkgDITLNCUmciv จาก Irea ถามเมื่อ 21/12/2556 15:16 [อ่าน 19 ตอบ 0]
 • LDxNfOIAodZY จาก getjoy ถามเมื่อ 21/12/2556 15:16 [อ่าน 20 ตอบ 0]
 • oQxqfnAzsQSrNEnRwI จาก Jaden ถามเมื่อ 21/12/2556 15:16 [อ่าน 21 ตอบ 0]
 • QoRIOyhtIPgBbV จาก Chloe ถามเมื่อ 21/12/2556 15:16 [อ่าน 19 ตอบ 0]
 • PGErblCrQUGzcWoaS จาก Jessica ถามเมื่อ 08/12/2556 00:26 [อ่าน 22 ตอบ 0]
 • aUREqBRmyjTOt จาก Blake ถามเมื่อ 08/12/2556 00:26 [อ่าน 23 ตอบ 0]
 • KewbNULtLpuLGLEc จาก Andrew ถามเมื่อ 08/12/2556 00:26 [อ่าน 19 ตอบ 0]
 • NANuHPilgGzqgvISIO จาก Sierra ถามเมื่อ 08/12/2556 00:26 [อ่าน 20 ตอบ 0]
 • VCrNXGSDAmIVfb จาก Gianna ถามเมื่อ 08/12/2556 00:26 [อ่าน 24 ตอบ 0]
 • ghjPkXOwnCs จาก Dylan ถามเมื่อ 03/12/2556 11:07 [อ่าน 22 ตอบ 0]
 • EpxoPOapPOACSlEWX จาก Avery ถามเมื่อ 03/12/2556 11:07 [อ่าน 20 ตอบ 0]
 • pjOKschHwpZXi จาก Zachary ถามเมื่อ 03/12/2556 11:07 [อ่าน 21 ตอบ 0]
 • hVKojbWjCJM จาก Eli ถามเมื่อ 03/12/2556 11:07 [อ่าน 19 ตอบ 0]
 • VmssdzZWxTFW จาก Sebastian ถามเมื่อ 03/12/2556 11:07 [อ่าน 18 ตอบ 0]
 • cmYMKOCowFXFxwTpDp จาก Adam ถามเมื่อ 30/11/2556 16:00 [อ่าน 25 ตอบ 0]
 • ROKTEDHTpAbMYEqkkKj จาก Lucky ถามเมื่อ 30/11/2556 16:00 [อ่าน 24 ตอบ 0]
 • FFvXUBKMSJZI จาก Melissa ถามเมื่อ 30/11/2556 16:00 [อ่าน 20 ตอบ 0]
 • nRIsTYWfHjbDFPdBz จาก Jacob ถามเมื่อ 30/11/2556 16:00 [อ่าน 23 ตอบ 0]
 • cOalthkfQwS จาก getjoy ถามเมื่อ 30/11/2556 16:00 [อ่าน 25 ตอบ 0]
Consult Click to submit a new message
 
เอกสารการสอนและสื่อการสอน
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 4091 / ตอบ 43)

 

เอกสารการสอนและสื่อการเรียนการสอน

 

การสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 2008 / ตอบ 0)

 

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาพรังสีระบบดิจิทัล

Routine to Research (R2R)
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1272 / ตอบ 0)

 

DSC08098.JPG

การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย ด้านรังสีเทคนิค

TEST:/R2R.pdf R2R.pdf  2.31 MB  28.08.2007 11:56 

 
การรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
     โดย นางประภัสสร ศรีอิสาณ (อ่าน 1146 / ตอบ 2)

ทบทวนความรู้รังสีเทคนิค
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1363 / ตอบ 1)

ภาพต่อไปนี้ คือ อะไร ? อยากร่วมทดสอบเชิญได้ เลือก อ่านต่อแต่คิดไม่ออก มีเฉลยนะครับ

CT and MRI Brain
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1653 / ตอบ 2)

Technique CT and MRI brain for RT CT brain.pdf  3.86 MB  17.11.2008 14:17 

เอกสารการสอนและสื่อการสอน
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 4091 / ตอบ 43)

เอกสารการสอนและสื่อการเรียนการสอน  

X-ray machine
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1349 / ตอบ 0)

เอกสารประกอบการสอน หัวข้อ X-ray machine Xray_machine_2008_small.pdf  4.26 MB  30.10.2008 14:39 

Mind Manager ดีอย่างไร
     โดย นางปรีดา จันทร (อ่าน 1360 / ตอบ 2)

ท่านรู้จัก โปรแกรม Mind Manager หรือยัง  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอผลงาน และยังนำไปพัฒนาทำเป็นคู่มือการปฏิบ้ติงานได้ด้วย  เมื่อได้ทดลองใช้ รู้สึกดีมาก สะดวก ลดเวลาในการค้นหาเอกสารจากแฟ้มจำนวนมาก ท่านที่สนใจสอบถามได้จากกลุ่มธุรการภาควิชาฯ ในคณะแพทยศาสตร์ทุกภาคค่ะปัจจุบันธุรการภาควิชารังสีวิทยาได้จัดอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้บุคลากรในภาคฯ  และบุคลากรด้านธุรการทุกหน่วยได้นำไปจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน สามารถนำไป link กับ web ของหน่วยงานต่าง ๆ และ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว

การสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 2008 / ตอบ 0)

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาพรังสีระบบดิจิทัล

CR and DR for RT 2009
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1296 / ตอบ 0)

CR and DR for RT  DR_and_CR_for_RT_2009_small.pdf  8.02 MB  21.01.2009 12:28 

Instrument : CT Scan
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1605 / ตอบ 1)

CT Scan for RT  CT_present_2008.pdf  5.65 MB  
 Spiral_2008.pdf  4.54 MB   Image_qulity_artifact_CT_2008.pdf  5.59 MB   CTDI.pdf  1.57 MB  

เที่ยวๆๆๆ หาที่เที่ยวอย่างสนุกสนาน
     โดย นางสาวเสาวนิตย์ ธรรมกุล (อ่าน 1653 / ตอบ 266)

ใกล้ถึงวันหยุดยาวแล้ว มีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้าง ชวนไปเที่ยวกันชมดอกไม้งาม
เที่ยวกินอย่างอิ่มหน่ำ
สูดอากาศบริสุทธิ์เฮ้อ!!!!!!  น่าไปอะไรอย่างนี้

 • ผู้มาเยือน 2
 • สมาชิก    0
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 5
   สัปดาห์นี้ 196
   เดือนนี้ 574
   ปีนี้ 2687
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 39624