08:00  -  09:00 
Waed Round (Ward round)
เอกสารประกอบการเรียนวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

Pediatric for MD 5  TEST:/pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf  1.38 MB  29.10.2010 08:35 

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.เพชรากร หาญพานิชย์

TEST:/physic_for_md5_2010.pdf physic_for_md5_2010.pdf  3.29 MB  14.05.2010 08:56 

 
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2558

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2558 ดังสาขาต่อไปนี้

1.แพทย์ประจำบ้าน

   1.1  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย                  จำนวน  10  ตำแหน่ง

   1.2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา       จำนวน    2  ตำแหน่ง

   1.3 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์                จำนวน   2  ตำแหน่ง

2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

    2.1  อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว       จำนวน  1  ตำแหน่ง

    2.2  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง               จำนวน  2  ตำแหน่ง

    2.3  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท    จำนวน  1  ตำแหน่ง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ คุณปรีดา  จันทร  ห้องธุรการภาควิชารังสีวิทยา  โทร. 043-363178  E-mail : preeda_jun@yahoo.com  หรือ คุณฉวีวรรณ  ศรีไชยปลัด  โทร. 043-348389 E-mail: srichaiplad@yahoo.com

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2557

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 สาขา ดังนี้

1.  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย                     จำนวน   4  ตำแหน่ง

2.  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา          จำนวน   1  ตำแหน่ง
3.  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์                  จำนวน  1  ตำแหน่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คุณปรีดา จันทร โทรศัพท์ 043-363178  e-mail : preeda_jun@yahoo.com  หรือ คุณฉวีวรรณ  ศรีไชยปลัด โทรศัพท์ 043-348389 e-mail : srichaiplad@yahoo.com

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 วันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวบไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
General webboard Click to submit a new message
Consult Click to submit a new message
 
เอกสารการสอนและสื่อการสอน
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 4214 / ตอบ 43)

 

เอกสารการสอนและสื่อการเรียนการสอน

 

Routine to Research (R2R)
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1296 / ตอบ 0)

 

DSC08098.JPG

การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย ด้านรังสีเทคนิค

TEST:/R2R.pdf R2R.pdf  2.31 MB  28.08.2007 11:56 

การสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 2071 / ตอบ 0)

 

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาพรังสีระบบดิจิทัล

 
ทบทวนความรู้รังสีเทคนิค
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1401 / ตอบ 1)

ภาพต่อไปนี้ คือ อะไร ? อยากร่วมทดสอบเชิญได้ เลือก อ่านต่อแต่คิดไม่ออก มีเฉลยนะครับ

การทำตัวให้มีสุข
     โดย นางประภัสสร ศรีอิสาณ (อ่าน 1238 / ตอบ 6)

X-ray machine
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1404 / ตอบ 0)

เอกสารประกอบการสอน หัวข้อ X-ray machine Xray_machine_2008_small.pdf  4.26 MB  30.10.2008 14:39 

คู่มือ
     โดย พรศักดิ์ เถาโต (อ่าน 1053 / ตอบ 0)

เป็นคู่มือที่มีใว้ใช้งานกับระบบ PACS

การสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 2071 / ตอบ 0)

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาพรังสีระบบดิจิทัล

CT and MRI Brain
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1725 / ตอบ 2)

Technique CT and MRI brain for RT CT brain.pdf  3.86 MB  17.11.2008 14:17 

ภาพคำถามประจำเดือนกันยายน 2552
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1129 / ตอบ 1)

จงให้คำวินิจฉัยภาพถ่ายรังสี

การรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
     โดย นางประภัสสร ศรีอิสาณ (อ่าน 1181 / ตอบ 2)

Instrument : CT Scan
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1651 / ตอบ 1)

CT Scan for RT  CT_present_2008.pdf  5.65 MB  
 Spiral_2008.pdf  4.54 MB   Image_qulity_artifact_CT_2008.pdf  5.59 MB   CTDI.pdf  1.57 MB  

เอกสารการสอนและสื่อการสอน
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 4214 / ตอบ 43)

เอกสารการสอนและสื่อการเรียนการสอน  

  • ผู้มาเยือน 2
  • สมาชิก    0
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 17
   สัปดาห์นี้ 170
   เดือนนี้ 1084
   ปีนี้ 7072
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 44009