08:00  -  09:00 
Ward Round (Ward round)
09:00  -  12:00 
สอนติดตามการรักษา (สอน OPD ติดตามการรักษา)
13:00  -  17:00 
สอนติดตามการรักษา (สอน OPD ติดตามการรักษา)
เอกสารประกอบการเรียนวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

Pediatric for MD 5  TEST:/pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf  1.38 MB  29.10.2010 08:35 

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.เพชรากร หาญพานิชย์

TEST:/physic_for_md5_2010.pdf physic_for_md5_2010.pdf  3.29 MB  14.05.2010 08:56 

 
 
General webboard Click to submit a new message
Consult Click to submit a new message
 • eJXHcKySvKpVAdEBS จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 12:06 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • EaoqFAvncaGhfP จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:27 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • UqkbhoTXXXpuWW จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:07 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • bKmxDWzGOXLFKaThXj จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:07 [อ่าน 1 ตอบ 0]
 • hMjpTaimPdhm จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:06 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • CxgIlRNMsmajiMCr จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:06 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • VrJVPCYnswP จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:06 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • uRtizRzYmR จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:06 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • DqhOQfSjmsnyEE จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:05 [อ่าน 1 ตอบ 0]
 • YQtZxjLoHvtdizBDpPH จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 10:05 [อ่าน 0 ตอบ 0]
 • dHXtwICKHAKQGrCwj จาก Mark ถามเมื่อ 09/02/2559 07:56 [อ่าน 3 ตอบ 0]
 • jESvRANMdgTYxNzuc จาก Mark ถามเมื่อ 07/02/2559 14:28 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • lIOCifmEeCwT จาก Mark ถามเมื่อ 01/02/2559 11:20 [อ่าน 9 ตอบ 0]
 • jwBChdmvHzrWsgxnXeb จาก Mark ถามเมื่อ 01/02/2559 11:20 [อ่าน 11 ตอบ 0]
 • BSZZmtHMpvzFNc จาก Mark ถามเมื่อ 01/02/2559 11:20 [อ่าน 10 ตอบ 0]
 • TSWtxaNasI จาก Mark ถามเมื่อ 01/02/2559 11:19 [อ่าน 12 ตอบ 0]
 • hmWFmjOprhTrzU จาก Mark ถามเมื่อ 01/02/2559 11:19 [อ่าน 12 ตอบ 0]
 • xOwtvcPMdtJbBNYyBHi จาก Mark ถามเมื่อ 01/02/2559 11:19 [อ่าน 13 ตอบ 0]
 • xmhNISMCCKPTED จาก Bradley ถามเมื่อ 27/10/2558 02:29 [อ่าน 31 ตอบ 0]
 • MjYEagEdagx จาก gordon ถามเมื่อ 26/10/2558 22:35 [อ่าน 33 ตอบ 0]
 
Routine to Research (R2R)
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1422 / ตอบ 0)

 

DSC08098.JPG

การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย ด้านรังสีเทคนิค

TEST:/R2R.pdf R2R.pdf  2.31 MB  28.08.2007 11:56 

การสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 2401 / ตอบ 0)

 

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาพรังสีระบบดิจิทัล

เอกสารการสอนและสื่อการสอน
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 5290 / ตอบ 43)

 

เอกสารการสอนและสื่อการเรียนการสอน

 

 
Mind Manager ดีอย่างไร
     โดย นางปรีดา จันทร (อ่าน 1541 / ตอบ 2)

ท่านรู้จัก โปรแกรม Mind Manager หรือยัง  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอผลงาน และยังนำไปพัฒนาทำเป็นคู่มือการปฏิบ้ติงานได้ด้วย  เมื่อได้ทดลองใช้ รู้สึกดีมาก สะดวก ลดเวลาในการค้นหาเอกสารจากแฟ้มจำนวนมาก ท่านที่สนใจสอบถามได้จากกลุ่มธุรการภาควิชาฯ ในคณะแพทยศาสตร์ทุกภาคค่ะปัจจุบันธุรการภาควิชารังสีวิทยาได้จัดอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้บุคลากรในภาคฯ  และบุคลากรด้านธุรการทุกหน่วยได้นำไปจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน สามารถนำไป link กับ web ของหน่วยงานต่าง ๆ และ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว

CR and DR for RT 2009
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1560 / ตอบ 0)

CR and DR for RT  DR_and_CR_for_RT_2009_small.pdf  8.02 MB  21.01.2009 12:28 

X-ray machine
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1631 / ตอบ 0)

เอกสารประกอบการสอน หัวข้อ X-ray machine Xray_machine_2008_small.pdf  4.26 MB  30.10.2008 14:39 

ทบทวนความรู้รังสีเทคนิค
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1632 / ตอบ 1)

ภาพต่อไปนี้ คือ อะไร ? อยากร่วมทดสอบเชิญได้ เลือก อ่านต่อแต่คิดไม่ออก มีเฉลยนะครับ

CT and MRI Brain
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 2282 / ตอบ 2)

Technique CT and MRI brain for RT CT brain.pdf  3.86 MB  17.11.2008 14:17 

เที่ยวๆๆๆ หาที่เที่ยวอย่างสนุกสนาน
     โดย นางสาวเสาวนิตย์ ธรรมกุล (อ่าน 2558 / ตอบ 266)

ใกล้ถึงวันหยุดยาวแล้ว มีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้าง ชวนไปเที่ยวกันชมดอกไม้งาม
เที่ยวกินอย่างอิ่มหน่ำ
สูดอากาศบริสุทธิ์เฮ้อ!!!!!!  น่าไปอะไรอย่างนี้

ข้อแตกต่างระหว่างแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
     โดย นางปรีดา จันทร (อ่าน 1808 / ตอบ 1)

ภาควิชารังสีวิทยาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยา ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเปิดอบรมแพทย์เพื่อสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยา จำนวน 4 สาขา  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขารังสีวิทยาทั่ว สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมฯ จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ภาพคำถามประจำเดือนกันยายน 2552
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1314 / ตอบ 1)

จงให้คำวินิจฉัยภาพถ่ายรังสี

เอกสารการสอนและสื่อการสอน
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 5290 / ตอบ 43)

เอกสารการสอนและสื่อการเรียนการสอน  

คู่มือการใช้งาน PACS Consult
     โดย Web Admin (อ่าน 2973 / ตอบ 0)

คู่มือการใช้งานระบบ PACS Consult
          เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ...

 • ผู้มาเยือน 1
 • สมาชิก    0
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 44
   สัปดาห์นี้ 68
   เดือนนี้ 445
   ปีนี้ 1058
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 67959