08:00  -  09:00 
Ward Round (Ward round)
09:00  -  12:00 
สอนตรวจ OPD ผู้ป่วยระหว่างฉายรังสี (สอน OPD ตรวจระหว่างฉายรังสี)
เอกสารประกอบการเรียนวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

Pediatric for MD 5  TEST:/pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf pediatric_5th_medical_student_2010_by_jiraporn.pdf  1.38 MB  29.10.2010 08:35 

เอกสารประกอบคำสอน โดย รศ.เพชรากร หาญพานิชย์

TEST:/physic_for_md5_2010.pdf physic_for_md5_2010.pdf  3.29 MB  14.05.2010 08:56 

 
 
General webboard Click to submit a new message
Consult Click to submit a new message
 • xmhNISMCCKPTED จาก Bradley ถามเมื่อ 27/10/2558 02:29 [อ่าน 6 ตอบ 0]
 • MjYEagEdagx จาก gordon ถามเมื่อ 26/10/2558 22:35 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • zRLlcjMsoPajXdw จาก Bradley ถามเมื่อ 26/10/2558 17:06 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • TrPKhcYKffZjoC จาก Bradley ถามเมื่อ 25/10/2558 17:55 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • jdNvBIzBQaHae จาก Bradley ถามเมื่อ 25/10/2558 05:47 [อ่าน 8 ตอบ 0]
 • TCZWsgZCtykPOOe จาก Bradley ถามเมื่อ 24/10/2558 13:54 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • CRBTPKcvCCF จาก Bradley ถามเมื่อ 24/10/2558 09:43 [อ่าน 6 ตอบ 0]
 • XreSuvSVTTpFMBikCyo จาก Bradley ถามเมื่อ 24/10/2558 05:44 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • fQTymnZSzq จาก Bradley ถามเมื่อ 23/10/2558 05:15 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • QRLyWcfiGaEAjLrvyey จาก Bradley ถามเมื่อ 22/10/2558 09:17 [อ่าน 5 ตอบ 0]
 • QShMKVtGFJDZGFAa จาก Bradley ถามเมื่อ 12/08/2558 20:05 [อ่าน 21 ตอบ 0]
 • IvOERIflNWqYekFo จาก Bradley ถามเมื่อ 12/08/2558 18:38 [อ่าน 21 ตอบ 0]
 • uouaOINuXTdkDrCOlB จาก Bradley ถามเมื่อ 11/08/2558 06:05 [อ่าน 19 ตอบ 0]
 • aEOtHMNJuz จาก Bradley ถามเมื่อ 10/08/2558 05:51 [อ่าน 20 ตอบ 0]
 • JcxYpjVCjecpalXsf จาก Bradley ถามเมื่อ 10/08/2558 00:28 [อ่าน 21 ตอบ 0]
 • AVyBYZxjgEQRq จาก Bradley ถามเมื่อ 10/08/2558 00:28 [อ่าน 25 ตอบ 0]
 • lrmKGfvSXbTpmRUfmbM จาก idrwzdhn ถามเมื่อ 26/03/2558 14:19 [อ่าน 54 ตอบ 0]
 • tyzkeREfnZatFerCpn จาก https://sites.google.com/site/tarahumaradietpinole ถามเมื่อ 13/03/2558 06:43 [อ่าน 64 ตอบ 0]
 • FRRDZeewhg จาก https://sites.google.com/site/dietshakemalaysia/pr ถามเมื่อ 13/03/2558 06:06 [อ่าน 60 ตอบ 0]
 • zROobJcyIDFht จาก https://sites.google.com/site/proteindietindian/ga ถามเมื่อ 13/03/2558 05:48 [อ่าน 59 ตอบ 0]
 
เอกสารการสอนและสื่อการสอน
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 4763 / ตอบ 43)

 

เอกสารการสอนและสื่อการเรียนการสอน

 

การสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล
     โดย บรรจง เขื่อนแก้ว (อ่าน 2362 / ตอบ 0)

 

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาพรังสีระบบดิจิทัล

Routine to Research (R2R)
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1404 / ตอบ 0)

 

DSC08098.JPG

การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย ด้านรังสีเทคนิค

TEST:/R2R.pdf R2R.pdf  2.31 MB  28.08.2007 11:56 

 
ภาพคำถามประจำเดือนกันยายน 2552
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1284 / ตอบ 1)

จงให้คำวินิจฉัยภาพถ่ายรังสี

การทำตัวให้มีสุข
     โดย นางประภัสสร ศรีอิสาณ (อ่าน 1484 / ตอบ 6)

CT and MRI Brain
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 2218 / ตอบ 2)

Technique CT and MRI brain for RT CT brain.pdf  3.86 MB  17.11.2008 14:17 

เที่ยวๆๆๆ หาที่เที่ยวอย่างสนุกสนาน
     โดย นางสาวเสาวนิตย์ ธรรมกุล (อ่าน 2421 / ตอบ 266)

ใกล้ถึงวันหยุดยาวแล้ว มีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้าง ชวนไปเที่ยวกันชมดอกไม้งาม
เที่ยวกินอย่างอิ่มหน่ำ
สูดอากาศบริสุทธิ์เฮ้อ!!!!!!  น่าไปอะไรอย่างนี้

CR and DR for RT 2009
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1529 / ตอบ 0)

CR and DR for RT  DR_and_CR_for_RT_2009_small.pdf  8.02 MB  21.01.2009 12:28 

ทบทวนความรู้รังสีเทคนิค
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1599 / ตอบ 1)

ภาพต่อไปนี้ คือ อะไร ? อยากร่วมทดสอบเชิญได้ เลือก อ่านต่อแต่คิดไม่ออก มีเฉลยนะครับ

Instrument : CT Scan
     โดย เพชรากร หาญพานิชย์ (อ่าน 1891 / ตอบ 1)

CT Scan for RT  CT_present_2008.pdf  5.65 MB  
 Spiral_2008.pdf  4.54 MB   Image_qulity_artifact_CT_2008.pdf  5.59 MB   CTDI.pdf  1.57 MB  

การรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
     โดย นางประภัสสร ศรีอิสาณ (อ่าน 1343 / ตอบ 2)

Mind Manager ดีอย่างไร
     โดย นางปรีดา จันทร (อ่าน 1524 / ตอบ 2)

ท่านรู้จัก โปรแกรม Mind Manager หรือยัง  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอผลงาน และยังนำไปพัฒนาทำเป็นคู่มือการปฏิบ้ติงานได้ด้วย  เมื่อได้ทดลองใช้ รู้สึกดีมาก สะดวก ลดเวลาในการค้นหาเอกสารจากแฟ้มจำนวนมาก ท่านที่สนใจสอบถามได้จากกลุ่มธุรการภาควิชาฯ ในคณะแพทยศาสตร์ทุกภาคค่ะปัจจุบันธุรการภาควิชารังสีวิทยาได้จัดอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้บุคลากรในภาคฯ  และบุคลากรด้านธุรการทุกหน่วยได้นำไปจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน สามารถนำไป link กับ web ของหน่วยงานต่าง ๆ และ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ข้อแตกต่างระหว่างแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
     โดย นางปรีดา จันทร (อ่าน 1762 / ตอบ 1)

ภาควิชารังสีวิทยาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยา ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเปิดอบรมแพทย์เพื่อสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยา จำนวน 4 สาขา  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขารังสีวิทยาทั่ว สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมฯ จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

 • ผู้มาเยือน 2
 • สมาชิก    0
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 17
   สัปดาห์นี้ 17
   เดือนนี้ 17
   ปีนี้ 15470
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 66400